Władze

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Kazimierz Misztal Stanowisko: Burmistrz Krasnobrodu
3
Janusz Andrzej Oś Stanowisko: Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
4
Kazimierz Gęśla Stanowisko: Sekretarz Gminy
6
Elżbieta Nowak Stanowisko: Skarbnik Gminy
7