Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących p. Andrzeja Czapli złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora z dniem 31 sierpnia 2017
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Andrzeja Czapli złożone 28 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Andrzeja Czapli złożone 29 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapla złożone 28.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapla złożone 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapla złożone 29 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapla złożone 19 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor KDK
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapla złożone 21 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Krasnobrodzkiego Domu Kultury Marioli Teresy Czapli złożone 28 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapla złożone 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapla złożone 29.05.2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapla złożone 24 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapla złożone 27 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Kierownik WTZ
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapla złożone 28 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej Urszuli Czapli złożone 29 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe p. Elżbiety Działa Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie złożone 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Elżbiety Działa Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie złożone 29.05.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Elżbiety Działa Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie złożone 30 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe p. Elżbiety Działa Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2017r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Elżbiety Działa Dyrektora Zespołu Szkół w Krasnobrodzie złożone 30 kwietnia 2018r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZS
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacka Gmyza złożone 28.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacka Gmyza złożone 28.05.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacka Gmyza złożone 26 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacka Gmyza złożone 27 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor ZGK
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Jacka Gmyza złożone 27 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej złożone 27 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzaty Grażyny Kawałek złożone 23.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzaty Grażyny Kawałek złożone 21.04.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzaty Grażyny Kawałek złożone 12 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata Grażyny Kawałek złożone 23 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata Grażyny Kawałek złożone 21 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim Małgorzata Grażyny Kawałek złożone 19 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 20.04.2021
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 31.01.2021
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Starszego Pracownika ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 17.03.2021
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Starszego insp. ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 12.03.2020
Stanowisko pracownika - Starszy insp. ds. świadczeń rodzinnych
Oświadczenie majątkowe Starszego insp. ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Starszy insp. ds. świadczeń rodzinnych
Oświadczenie majątkowe p. Marii Kołtun St.insp.ds.świadczeń rodzinnych złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - St.insp.ds.świadczeń rodzinnych
Oświadczenie majątkowe Starszego insp. ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 26 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe Starszego insp. ds. świadczeń rodzinnych Marii Jadwigi Kołtun złożone 14 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosławy Marii Konopka złożone 02.08 2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosławy Marii Konopka złożone 25 kwietnia 2019
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosławy Marii Konopki złożone 04 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik MGOPS
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosławy Marii Konopki złożone 20 kwietnia 2017
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosławy Marii Konopki złożone 14 kwietnia 2016
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Referenta w MGOPS Doroty Ewy Kozyra złożone 20.04.2021
Stanowisko pracownika - Referent Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Referenta w MGOPS Doroty Ewy Kozyra złożone 29.04.2020
Stanowisko pracownika - Referent
Oświadczenie majątkowe Referenta w MGOPS Doroty Ewy Kozyra złożone 12.03.2020
Stanowisko pracownika - Referent
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Olszewskiej -Starszego referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Starszy Referent Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Olszewskiej -Starszego referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone 27.04.2020
Stanowisko pracownika - Starszy referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Olszewskiej -Starszego referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone 24 kwietnia 2019r.
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Olszewskiej -Starszego referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone w związku z wydaniem upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Starszy referent
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożeny Zofii Ożga złożone 23.04.2021
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożeny Zofii Ożga złożone 28 kwietnia 2020
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożeny Zofii Ożga złożone 29.10.2019
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Podolak złożone 22.04.2021
Stanowisko pracownika - Starszy Pracownik Socjalny Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Podolak złożone 28.04.2020
Stanowisko pracownika - starszy pracownik socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe starszego pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Podolak złożone 25 kwietnia 2019 roku.
Oświadczenie majątkowe pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Podolak złożone 20 kwietnia 2017 roku.
Stanowisko pracownika - Pracownik socjalny
Oświadczenie majątkowe pracownika socjalnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofii Podolak złożone 15 kwietnia 2016 roku.
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Anny Marii Szkałuba złożone w dniu 17.04.2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie p. Joanny Szykuła złożone w związku z odwołaniem ze stanowiska dyrektora z dniem 31 sierpnia 2017r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych Joanny Marii Szykuła złożone 27 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowych
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych Joanny Marii Szykuły złożone 28 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 30.04.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 25 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 30 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 28 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Bernadety Michaliny Włodarczyk złożone 29 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 28.04.2020
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 30 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 30 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczórkach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 28 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczórkach
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczórkach Elżbiety Zub złożone 29 kwietnia 2016 roku
Jednostki Organizacyjne
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Beaty Zub -Referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone w dniu 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Referent Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Beaty Zub -Referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone w dniu 05.05.2020
Stanowisko pracownika - Referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Moniki Beaty Zub -Referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie złożone w dniu 30 kwietnia 2019r.