Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 20.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 19.05.2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 02.04.2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 27 listopada 2018
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 16 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Bernadety Teresy Borek złożone w dniu 21 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Teresy Borek złożone w dniu 18 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Cieplaka złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Cieplaka złożone 10 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Cieplaka złożone 28 kwietnia 2017
Oświadczenia majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Cieplaka złożone 29 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone Wojewodzie Lubelskiemu 14.04.2021
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone Wojewodzie Lubelskiemu 26.05.2020
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone Wojewodzie Lubelskiemu 29.04.2019
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone Wojewodzie Lubelskiemu 16 grudnia 2018 roku
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone 18 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone 24 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Radosława Cios-Mairot złożone 14 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Czapli złożone 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Czapli złożone 25.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Czapli złożone 25.04.2019
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Czapli złożone 17 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 22.02.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 24.02.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 01.03.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 21 listopada 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 27 lutego 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 21 lutego 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mieczysława Dziury złożone 25 lutego 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mirosława Kazimierza Gancarza złożone 14 września 2018r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mirosława Kazimierza Gancarza złożone 30 kwietnia 2018r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Mirosława Kazimierza Gancarza złożone 26 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Mirosława Gancarza złożone 29 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 22.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 19.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 7 grudnia 2018r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 11.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 14 września 2018r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 21 marca 2018r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 26 kwietnia 2017r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Gęśli złożone 28 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jana Kopczyńskiego złożone 16.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jana Kopczyńskiego złożone 20.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jana Kopczyńskiego złożone 17 grudnia 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jana Kopczyńskiego złożone 08.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Kustry złożone 24.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jerzego Korgi złożone 17.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jerzego Korgi złożone 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jerzego Korgi złożone 29.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jerzego Korgi złożone 29 listopada 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Kustry złożone 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Kustry złożone 26.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Kustry złożone 18 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Mazurka złożone 29.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Mazurka złożone 26.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Mazurka złożone 30.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Mazurka złożone 9 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Mazurka złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Mazurka złożone 26 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Mazurka złożone 28 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Mazurka złożone 15 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Kazimierza Mielniczka złożone 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Kazimierza Mielniczka złożone 29.05.2020
Stanowisko pracownika - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Kazimierza Mielniczka złożone 30.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Kazimierza Mielniczka złożone 11 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marii Mierzwa złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marii Mierzwa złożone 17 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marii Mierzwa złożone 21 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marii Mierzwa złożone 27 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 26.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 30.04.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 18 grudnia 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 26.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 26 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 21 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wiesława Najdy złożone 28 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jacka Przytuły złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jacka Przytuły złożone 17 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jacka Przytuły złożone 27 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Jacka Przytuły złożone 18 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Aleksandry Roczkowskiej złożone 12.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Aleksandry Roczkowskiej złożone 21.05.2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Aleksandry Roczkowskiej złożone 29.04.2019
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Aleksandry Roczkowskiej złożone 12 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 21.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 21.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 7 grudnia 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 26.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 24 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 26 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Piotra Sachajko złożone 28 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tomasza Skóry złożone 14 września 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tomasza Skóry złożone 30 kwietnia 2018 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tomasza Skóry złożone 28 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tomasza Skóry złożone 29 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Anny Marii Szkałuba złożone w dniu 30.04.2021
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Anny Marii Szkałuba złożone w dniu 20.05.2020
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Anny Marii Szkałuba złożone w dniu 10 grudnia 2018
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 16.04.2021
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 22.05.2020
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 12 grudnia 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 14 września 2018
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 11.04.2019
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 20 kwietnia 2018
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 25 kwietnia 2017
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Gabriela Umińskiego złożone 27 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Rolanda Tadeusza Wyrostkiewicza złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2018
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Rolanda Wyrostkiewicza złożone 18 kwietnia 2017
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Rolanda Wyrostkiewicza z dnia 29 kwietnia 2016
Rada Miejska
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Tomasza Żurakowskiego złożone 14 września 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Tomasza Żurakowskiego złożone 30 kwietnia 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Tomasza Żurakowskiego złożone 28 kwietnia 2017 r.
Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Wojciecha Żurakowskiego złożone 26.04.2016