Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy Elżbiety Jolanty Borek złożone 02.02.2015
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 14.04.2021
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 30.04.2020
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 29 kwietnia 2019 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 23 kwietnia 2018 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 27 kwietnia 2017 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 28 kwietnia 2016 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 28.04.2015r.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 16.03.2015r.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 23.04.2021
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2020
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2019
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 05.12.2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 20.04.2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26. 04. 2017r.
Oświadczenie Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 17.04.2021
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30.04.2020
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 23 marca 2018 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 20 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 29 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30.04.2015
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 27.04.2021
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 21.04.2020
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30.11.2017
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 13 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 20.12.2017
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 18.04. 2017r.
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 25 marca 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 17.04.2015r.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Alicji Parkitny złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 28 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 27 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 24.04.2015r.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. ochrony środowiska Wojciecha Wyszyńskiego złożone 07.07.2015r.