Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie Majątkowe Sekretarza Gminy Elżbiety Jolanty Borek złożone 02.02.2015
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Elżbiety Borek za 2013 rok
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Wiesława Chmielowca złożone 2 miesiące przed upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Wiesława Chmielowca za 2013 rok
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 30.04.2020
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 29 kwietnia 2019 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 23 kwietnia 2018 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 27 kwietnia 2017 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 28 kwietnia 2016 roku.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 28.04.2015r.
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 16.03.2015r.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Krasnobrodu Stanisława Edwarda Jędrusiny złożone 08.12.2014
Oświadczenie majątkowe Z-cy Burmistrza Krasnobrodu Stanisława Jędrusiny za 2013 rok
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2020
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2019
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 05.12.2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 20.04.2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26. 04. 2017r.
Oświadczenie Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30.04.2020
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 23 marca 2018 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 20 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 29 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30.04.2015
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak za 2013 rok
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 21.04.2020
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30 kwietnia 2019 roku
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30.11.2017
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 13 kwietnia 2018 roku
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 20.12.2017
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 18.04. 2017r.
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 25 marca 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 29.12.2014r.
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 17.04.2015r.
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Alicji Parkitny złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 28 kwietnia 2017 roku
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 27 kwietnia 2016 roku
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 24.04.2015r.
Oświadczenie majątkowe Kierownika USC Alicji Marii Parkitny za 2013 rok
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. ochrony środowiska Wojciecha Wyszyńskiego złożone 07.07.2015r.
Oświadczenie majątkowe kierownika referatu RRGKiI Wojciecha Wyszyńskiego za 2013 rok
Oświadczenia Wojciecha Wyszyńskiego
Wojciech Wyszyński 2012.pdf - Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu RGGKiI