Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Krasnobród

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 14.04.2021
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 30.04.2020
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 29 kwietnia 2019 roku.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 23 kwietnia 2018 roku.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy Krasnobród
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 27 kwietnia 2017 roku.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Kazimierza Gęśli złożone 28 kwietnia 2016 roku.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 23.04.2021
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2020
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 24.04.2019
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 05.12.2018
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone Wojewodzie Lubelskiemu 20.04.2018
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26. 04. 2017r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnobrodu
Oświadczenie Burmistrza Krasnobrodu Kazimierza Misztala złożone 26 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 17.04.2021
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30.04.2020
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 23 marca 2018 roku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 20 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Elżbiety Nowak złożone 29 kwietnia 2016 roku
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 27.04.2021
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 21.04.2020
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30 kwietnia 2019 roku
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 13 kwietnia 2018 roku
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 30.11.2017
Stanowisko pracownika - Doradca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Janusza Andrzeja Oś złożone 20.12.2017
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Krasnobrodu
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 18.04. 2017r.
Stanowisko pracownika - Doradca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe Doradcy Burmistrza Krasnobrodu Janusza Andrzeja Oś złożone 25 marca 2016 roku
Stanowisko pracownika - Doradca Burmistrza
Urząd Miejski w Krasnobrodzie
Oświadczenie majątkowe p. Alicji Parkitny złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 28 kwietnia 2017 roku
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Alicji Marii Parkitny złożone 27 kwietnia 2016 roku